Máy chạy bộ huyện Nhà Bè

Cách tăng, giảm cân với máy chạy bộ Nhà Bè

Liên kết

Object là gì trong tiếng Anh
Giáo dục

Object là gì trong tiếng Anh? Ví dụ về các đối tượng gián tiếp

Object có nghĩa là tân ngữ. Có lẽ đây là cụm từ khá là quen thuộc với chúng ta. Ngay từ những ngày đầu khi được tiếp xúc và học tiếng Anh, tân ngữ là thành phần của bài học đầu tiên ta phải học để hình thành nên một câu đầy đủ trong tiếng Anh. Nhưng đối với những người mới bắt đầu học, có thể bạn sẽ băn khoăn rằng object nghĩa là gì? Cách sử dụng object như thế nào? Vậy thì hãy cùng tôi tham khảo qua bài viết dưới đây để có cái nhìn rõ ràng hơn bạn nhé!

Object là gì trong tiếng Anh?

Object trong tiếng anh có nghĩa là tân ngữ.  Là từ hoặc cụm từ đứng sau động từ chỉ hành động để chỉ đối tượng bị tác động bởi chủ ngữ.

Object là gì trong tiếng Anh

Ví dụ:

 • In the sentence “I like ice cream”, “ice cream” is the object of the verb “like”
 • Trong câu “I like ice cream”, “ice cream” là tân ngữ của động từ “like”

Ví dụ về các đối tượng trực tiếp

Đối tượng trực tiếp của động từ là sự vật được tác động lên. Bạn có thể tìm tân ngữ trực tiếp bằng cách tìm động từ và hỏi “what?” hoặc “ai?”. Trong mỗi ví dụ dưới đây, động từ được in đậm và tân ngữ trực tiếp được tô bóng.

 •  Please pass the butter.
 • (Step 1: Find the verb. Verb = pass)
  (Step 2: Ask “what?”. Q: Pass what? A: the butter)
 • Xin vui lòng bỏ qua bước này .

(Bước 1: Tìm động từ. Động từ = bỏ qua )
(Bước 2: Hỏi “cái gì?”. Hỏi: Bỏ qua cái gì? A: the butter )

Ví dụ về các đối tượng gián tiếp

Các đối tượng gián tiếp là người nhận hoặc người thụ hưởng của hành động (thường xuyên hơn không, đó là một người). Bạn có thể tìm tân ngữ gián tiếp bằng cách tìm động từ và tân ngữ trực tiếp (xem ở trên) và sau đó hỏi “cho hoặc cho ai?”. Trong mỗi ví dụ dưới đây, tân ngữ trực tiếp được tô đậm và đối tượng gián tiếp được tô bóng.

 

 • Give a girl the right shoes, and she can conquer the world. (Actress Marilyn Monroe)
 • (Q: Give the right shoes to whom? A: a girl)
 • Cho một cô gái đôi giày phù hợp , và cô ấy có thể chinh phục thế giới. (Nữ diễn viên Marilyn Monroe)

Ví dụ về đối tượng của Giới từ

Danh từ (hoặc đại từ) được điều khiển bởi một giới từ (tức là những từ như “in,” “on,” “at,” “by,” “near”) được gọi là tân ngữ của một giới từ . Trong mỗi ví dụ dưới đây, giới từ được in đậm và đối tượng của giới từ được tô bóng.

 • Lee lives near Brighton.

Lee sống gần Brighton .

 • He lives among us.

Anh ấy sống giữa chúng ta .

Khi nói về đối tượng của một giới từ, các nhà ngữ pháp muốn làm rõ trọng tâm, vì vậy thuật ngữ “đối tượng của một giới từ” dùng để chỉ danh từ đứng đầu trong bất kỳ cụm danh từ nào. Tất cả các từ khác trong cụm từ được xếp hạng thành “bổ ngữ”. Trong mỗi ví dụ dưới đây, giới từ được in đậm, đối tượng của giới từ (tức là danh từ đứng đầu) cũng được in đậm và tô bóng, và các bổ ngữ chỉ được tô bóng.

 • Lee lives near a pub.
 • Lee sống gần một quán rượu .
 • (Đối tượng của giới từ là “pub” và “a” là bổ ngữ.)Anh ấy sống giữa những người bạn cũ của mình . .

Nguồn: https://glandulasdetyson.info/

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *